-195: Catón plega enta Jacetania


A toma de Sagunto (aliada de Roma) por parte de Cartago, prencipió a Segunda Guerra Púnica, y fició que os romanos, mandáus por Escipión, se plantaran en Hispania l'año 218 dinantes de Cristo, y espacharan a os cartagineses...Dimpués de ixo, os romanos decidioron quedase y contactoron con os pueblos hispanos. L'año 195 dinantes de Cristo, o Senáu Romano manda a o cónsul Marco Porcio Catón, Catón o Viello, qui plegará enta tierra de os iacetanos, y a l'otra primavera se fará con Jaca y a redolada...Os vecinos vascóns no li plantoron cara, sino que viyoron a os romanos como aliaús contra os celtíberos...Fuens: JacaJacetanosGEA


No hay comentarios:

Publicar un comentario