2019: Semana Santa, pendiéns de l'aguaOs cuatro cruceros, Ansó


Mirando ta cielo, aguardando que no pleva y a procesión de Viernes Santo resulte tan lucida como a de l'año 2014, en as fotos de Casa Rural Quilero de Fago⏯

Que o Santo Cristo pueda sacase...

Altar de Santo Cristo, Ansó

como en a foto de Casa Rural Paloma...Como as procesións de antis más...
Y, hasta'l fin, o tiempo aguantó y, como cuenta Casa Úrsula⏯, as sibilas y a procesión salioron...
Ditos de a Candelera


Si a Candelera plora, o invierno fora.
Si no plora, ni entro ni fora.


Por a Candelera,
plega o sol ta Casa Galachera.

2019: San Antón


Como cada año, San Antón, patrón de os animals, ye honráu con a cañonada por as carreras ansotanas...


San Antón Ansó 2019


Alguno de os de hoy ya saliba con mí en ista foto de l'año 1976...

San Antón Ansó 1976


Ni os esbolutróns por o chelo, ni l'agua, a ñeu o a charpaleta, ni os restregóns por as paretes, podioron con él: o cañón mío planta así de pincho:

Cañón de San Antón en Ansó


2019: Calendario aragonés


Nos aunimos ta felicitación de o Presidente Lambán pa l'año 2019 con o políu calendario que nos ha feito plegá, y que ubre o mes de enero con Ansó como cuna de Aragón...Fuen: aragonhoy


2018: Carmelo Esteban expone en Huesca


As fotos que ya podiemos viyé y disfrutá en a Torreta pa verano, se mostran istos días en o Centro Ibercaja de Huesca:

Fuen: diariodelaltoaragon


2018: Fiestas con "Os Mozés"


As fiestas de Ansó son únicas, pero bistá muitas fiestas en entro...

A oficial tiene lugá en a plaza, as carreras, a plaza toros, os bares... con bailes, chuegos, disfrázs, orquestas y vermús...

Luego está a de a chovenalla que se mueve por os fumaráls...

Y luego está l'otra, "underground", de festibús y botellón...

Resulta imposible está a todas, pero todas han teníu algo en común: críos, chovens, viellos y os que no sabemos ni o que somos, ¡toz hemos bailáu con a charanga!

Como flautistas de Hamelin, "Os Mozés" de Jaca han arrastráu dezaga de ellos a toz os que los escuitaban. ¡Hasta as vacas embestiban de güena gana al son que ellos tocaban...!

Mozés, ¡muitas gracias!
2018: Día o Traje

O coloríu de os trajes fendo contraste con as casas y carreras ansotanas...
Una magia que tornó a enamorá a os que se acercoron enta uno os lugás más políus de España.