2019: San Antón


Como cada año, San Antón, patrón de os animals, ye honráu con a cañonada por as carreras ansotanas...


San Antón Ansó 2019


Alguno de os de hoy ya saliba con mí en ista foto de l'año 1976...

San Antón Ansó 1976


Ni os esbolutróns por o chelo, ni l'agua, a ñeu o a charpaleta, ni os restregóns por as paretes, podioron con él: o cañón mío planta así de pincho:

Cañón de San Antón en Ansó


2018: Carmelo Esteban expone en Huesca


As fotos que ya podiemos viyé y disfrutá en a Torreta pa verano, se mostran istos días en o Centro Ibercaja de Huesca:

Fuen: diariodelaltoaragon


2018: Fiestas con "Os Mozés"


As fiestas de Ansó son únicas, pero bistá muitas fiestas en entro...

A oficial tiene lugá en a plaza, as carreras, a plaza toros, os bares... con bailes, chuegos, disfrázs, orquestas y vermús...

Luego está a de a chovenalla que se mueve por os fumaráls...

Y luego está l'otra, "underground", de festibús y botellón...

Resulta imposible está a todas, pero todas han teníu algo en común: críos, chovens, viellos y os que no sabemos ni o que somos, ¡toz hemos bailáu con a charanga!

Como flautistas de Hamelin, "Os Mozés" de Jaca han arrastráu dezaga de ellos a toz os que los escuitaban. ¡Hasta as vacas embestiban de güena gana al son que ellos tocaban...!

Mozés, ¡muitas gracias!
2018: Día o Traje

O coloríu de os trajes fendo contraste con as casas y carreras ansotanas...
Una magia que tornó a enamorá a os que se acercoron enta uno os lugás más políus de España.


2018: Teatro: "Rasmia"


Tardada de teatro en ansotano por Elena y su panda...
A historia Aragón como nunca nos la heban contáu... ¡con gracia!O tiempo se'n pasó sin danos de cuenta con as ocurrencias de as ovellas, o perro, os pastós, as mullés, o rey godo Ataúlfo (que no yera alemán como toz os ansotanos nos creyébamos), Carlomagno, Solimán...Golpes chocantes de contino, sin paróns, con soníu y vestuario de primera, y unas actuacións que te dejaban con a boca ubierta...

En dos palabras, una obra maestra.

Saliéy con mal de tripas y "canso perro" de tanto esmelicame, y con as manos royas de tanto aplaudí.Dingolondango, ¡no parez!2018: "Recorríu", de Carmelo Esteban


A Gorgocha nos traye 35 añadas de o día o traje dezaga a cámara de Carmelo Esteban:
En un lugá tan acertáu como a Torreta:O tiempo deteníu como un recuerdo...
Una mirada de as que dejan rastro...Fuen: jacetaniaexpressheraldo

2018: "Ansotrazos" en a Torreta


Arte de primera y pa toz os gustos en a torre medieval ansotana:

Ansó, lugá de artistas:
  Fuen: Turismo Ansóradiohuescacope


Plega a cabañera


Tremenda foto de un choto de a cabaña Valero puyando de cabañera enta Ansó pa fin de mayo con o güen tiempo:
Fuen: casabareton