1903: Ansotano, de Marín Bagüés

 

Cuadro "ansotano", pintáu por o zaragozano Francisco Marín Bagüés...
Fuen: GEAdpz


No hay comentarios:

Publicar un comentario