1908: Fotos ansotanas de Laparra


O pintó William Lapara tamién cultivó a fotografía, con a que plasmó a pasión que sentiba por a basquiña en unas fotos por as que podemos asomanos enta as carreras ansotanas de aquellos tiempos pasáus, como ísta sacada en a plaza...O ista otra de o Barrio Bajo...
No hay comentarios:

Publicar un comentario