1930: Vocabulario ansotano, de Mosén Juan Aznárez
Juan Francisco Aznárez López (1908-1996), Mosén Juan, natural de casa Chorchis de Ansó, fue un ansotano culto que plegó a sé canónigo archivero de a catedral de Jaca, en do estudió escritos en aragonés de o siglo XVIII.Cuando agún yera seminarista, en primeras os años 30, ta él acudió o cura Resurrección María de Azkue movíu por o interés que teneba en as relacións entre l'ansotano y o vasco. De allá ta deván mantenioron una correspondencia en a que trataban a fabla ansotana.


Aznárez replegó un vocabulario y fue mandándoline a Azkue. Todo ixo ha síu publicáu por Oscar Latas y puede descargase astí: Aznárez-Azkue⏯, y astí: Azkue y l'aragones⏯


Mosén Juan fue pues o primé ansotano en interesase por ubrí o camino pa recuperá a fabla ansotana.

Aznárez publicó muitos treballos en tocante ta historia de Jaca, y en zagueras tamién o estudio en o que desfendeba que o nombre de Ansó veniba de o vasco.


No hay comentarios:

Publicar un comentario