844: O Conde Galindo I Aznárez


Fillo de o Conde Azná (Azná I Galíndez) y ansotano como él, Galindo Aznárez tenió que escapá ta tierras de Ribagorza dimpués que o Condáu li fuera furtáu a su pai por García o Malo, qui heba matáu a su hirmano Céntulo y abandonáu a su hirmana Matrona...
Cuando morió o fillo de García o Malo, Galindo Aznárez marchó enta Pamplona pa reclamá os dreitos que teneba, y tornó enta Ansó pa fese cargo de o Condáu que heba fundáu su pai. De ixa traza se recomponeba o troncal ansotano en o Condáu de Aragón.

Donó tierras ta o Monasterio Ziresa. Morió en 867.

Fuens: Condes aragonesesde condáu ta reinoAznárez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario