1981: Subordán, joya musical chesa


Os vecinos chesos nos sorprendeban con una obra de arte, magia neta feita musica...

De a mano de Pepe Lera, o Grupo Folklórico Val d'Echo feba entrada en a historia de a musica con una jota que tiene algo especial, que nos hirmana a tozs os aragoneses. A nusotros nos la cantoron en a boda y fue un momento muito sentíu...

S'HA FEITO DE NUEY


Destaca tamién, entre otras, a musicalización de Pepe Lera de o políu poema de Veremundo Méndez...

LAS FLAMAS DE LO FOGARILA o disco le siguioron otros: “Nugando” (1984), “Selva de Oza” (1990) y “Flor de Nieu” (1996), tozs firme destacáus.


¡Muitas gracias, Don José!
Fuens: GEAradiohuesca


No hay comentarios:

Publicar un comentario