1996: Historia a Virgen de Puyeta


L'año 1996 Don Dámaso Lapetra querrió fenos conoxé a os ansotanos a ligazón de nuesa patrona a Virgen de Puyeta con a historia de a grandeza de Ansó:
Pa ixo mandó fé un folleto en o que, dimpués de os gozos, se contaba en o prólogo o que o cura Rafael Leante heba contáu en o libro de 1889, en o que daba cuenta de o que Alberto Faci tamién heba escribíu l'año 1737...Leante prencipiaba citando a Faci charrando de o privilegiáu que heba síu siempre Ansó por os reys cristianos, y lo ligaba con o firme conoxíu documento de Chaime I de l'año 1272, en o que otorgaba una montonera mons a os ansotanos...


Pero luego torna ta zaga, y charra de a contienda con os moros en Jaca l'año 760, nada menos que cinco siglos ta zaga, y por a que se devantó a ermita Puyeta, un cacho de a historia ansotana de muita ensundia...


Sigue luego contando feitos más reciéns...


O libro de Rafael Leante lo trato astí: Leante⏯

O de Faci, astí: Faci⏯

A contienda a Victoria astí: Primé Viernes de Jaca⏯


No hay comentarios:

Publicar un comentario