Guía PRAMES: A Val de Ansó-Fago


Paseos y escursións por as vals de Ansó y Fago. Historia, costumbres y tradicións de os lugás. De Constancio Calvo Eito y Andrés Calvo Pérez:
L'año 2006 aparixe en as librerías iste libro, en o que participoron un zarpáu de os mejó conocedós de os mons ansotanos, o que li da un toque muito más apegáu ta o terreno que toca que o que se abarronta en otros libros de mons. Aparixen os caminos más corríus, claro está, pero tamién otros muitos que no trobarás en dengún otro láu, porque dengún forano los conoxe. Por no charrá de a redolada Fago, de a que no bistaba escribíu ni pon.

O conteníu no se queda ta zaga en tocante ta historia, tradicións y cultura ansotanas y fagotanas, de as que cuenta montóns de detalles que nunca se heban chuntáu en papel.

Un treballo muito completo en todos os sentíus. Libro obligáu de tené y leé pa toz os enamoráus de o paisaje y a cultura ansotana.No hay comentarios:

Publicar un comentario