Ditos de a Candelera


"Si a Candelera plora, o invierno fora.
Si no plora, ni entro ni fora"


"Por a Candelera,
plega o sol ta Casa Galachera"

No hay comentarios:

Publicar un comentario