1375: O Tratáu as Tres Vacas


O Tratáu as Tres Vacas (6 octubre 1375) ye o más viello de Europa, y aquel primé tribunal internacional lo formoron meya docena ansotanos, encabezáus por o alcalde, Sancho García. De acá ta deván, cada 13 julio se repite o ritual con a presencia de as autoridás ansotanas:

Pa meté fin ta as continas reyertas que bistaba entre os pastós de a val navarra de Roncal y a bearnesa de Baretón, os dos bandos esligioron como jueces por su imparcialidá a os vecinos de Ansó: Sancho García (alcalde), Eneco Sánchez, Bilio Aznárez, Simón Romea, Juan Lópiz y Sancho Ximénez.

O concello tenió lugá en a loncha a ilesia viella de Ansó, una vegada escuitáus os unos y os otros, y sigue remerándose cada 13 julio en a buga as dos vals, bajo os güellos de os jueces ansotanos que, ataviáus con o traje típico, dan fe de que l'acto se ha feito conforme a tradición.


Fuens: Iste feito ye contáu en muitos de os libros que tratan de Ansó citáus en iste blog, como os de Antonio J. Gorría, y en unos cuantos lugás en a rete: alacartapirineodigitalposadamagorialugaresconhistoriacarlosurzainqui.


No hay comentarios:

Publicar un comentario