1946: Homenaje ta o traje ansotano


O 25 julio 1946, día Santiago, tenió lugá en Ansó a celebración de una fiesta de o traje ansotano, adelanto de o Día de Exaltación de agora. Ixa vegada se vistioron seis mullés, catorce hombres, nueve mozas, dos nenetas y dos mocez:

Por metá de a foto, se distinguen Paquita Mendiareta, Paquita Julepe y María Baretoné. Enta dreita, os mocez de o Molino y Matea Cherón:

Eduardo Cativiela, o que movió todo:
O mocé o Molino, Matea, Jorge Puyó, Celestino Gurría, Pilar de Blanquis:

  Así lo contoron en a Revista Aragón:
Fuen: bva

No hay comentarios:

Publicar un comentario