1977: Diccionario aragonés, de Andolz


Ya va por a 5ª edición, que ye a que yo tiengo. Ye un gran treballo, al replegá as variáns de os diferéns lugás de Aragón, o que le da muita riqueza.




Feito por o cura y filólogo oscense Rafael Andolz Canela⏯



A gran utilidá ye podé buscá en castellano y trobá a tradución, cosa que no se ha feito en os diccionarios ansotanos, que solo trayen as entradas en ansotano:





No hay comentarios:

Publicar un comentario