Disco de a Coral Ansotana


A musica en Ansó o zaguero meyo siglo tiene un nombre: Julián Mauleón.
Julian ye o maestro que ha feito musicos a tantos mocez ansotanos, qui luego los ha dirigíu en a banda fendo baile pa chovens y viellos os domingos de guen tiempo, u tocando a charanga y a diana pa as fiestas, y as marchas en as procesións. Ye qui con mimo acompaña os cantos de misa al órgano, qui tantas vegadas nos ha feito emocioná con as obras de Bach (ixa Tocata y Fuga que fa retumbá a ilesia y parixe que fa ubrise o cielo), o nos ha compungíu con Mozart o Albinoni, con un soníu que ya querrieran muitas de as grans catedrals.

Tamién ha treballáu firme con as voces de o coro, tanto en misa como fuera, como cuando las fició brillá en o cine, de a mano a Rondalla de Tomás Aured, en aquellas semanas culturals de fa ya años, que quedoron en o recuerdo de toz os que las escuitoron.

Agora, con a Coral Ansotana, a calidá ha puyáu ta otro nivel y traye como fruto o disco que sacan iste año:
Fue presentáu en a ilesia deván una rabera chen:


Con a Rondalla, que ye chica pero de categoría:


Una pieza o disco ye o canto Puyeta, que podez viyé aquí en un video de diciembre de ixe año feito por a gran musica y cantora Ana Isabel Serrano:


Musica que plega enta o corazón.

Fuen: diariodelaltoaragon

No hay comentarios:

Publicar un comentario