2018: A sentencia Fago


O 12 febrero, o Tribunal Supremo falló en contra de Ansó: Fago tiene dreito a término municipal...
Muitos somos os que nos corre por as venas sangre ansotana y fagotana, y no podemos entendé a falaguera de alguno de fé por separalas. Pero plegáus ta iste punto, ya no bistá ta dó recurrí: o que de siempre ha estáu auníu tendrá que partise, en os mapas a lo menos. Ixo ye o que han sentenciáu os jueces:

Pero os mismos jueces han dejáu ubierto cómo felo, así que ye menisté aguardá pa viyé como acaba o embrollo... (heraldo)


Fuens: heraldoiberley


No hay comentarios:

Publicar un comentario