2019: Calendario aragonés


Nos aunimos ta felicitación de o Presidente Lambán pa l'año 2019 con o políu calendario que nos ha feito plegá, y que ubre o mes de enero con Ansó como cuna de Aragón...Fuen: aragonhoy


No hay comentarios:

Publicar un comentario